Baxters leverandører

Baxters leverandører

Vores fokus på at redde og opretholde liv spiller også en stor rolle for vores valg af leverandører.

Vi tager højde for en række miljø- og samfundsfaktorer, når vi integrerer bæredygtige processer i vores indkøbsproces. Vi samarbejder med vores leverandører om at identificere måder at forbedre vores miljøpræstationer, for eksempel ved at reducere energiforbruget, affaldsmængden og udledningen af drivhusgasser.

Vi fremmer også menneskerettigheder gennem valget af leverandører og arbejder aktivt på at identificere kvalificerede leverandører.

 • Globale standarder for forsyningskæden:  Baxter anvender GS1-standarden for sundhedssektoren. Vi tror på, at bred opbakning til denne standard i branchen øger patientsikkerheden og forbedrer effektivitet og integritet.
   
 • Overholdelse af handelsregler: Vi lægger stor vægt på, at de love, som regulerer eksport, import og sikkerhed i forsyningskæden, overholdes.  Vores ansvar omfatter effektive kontrolforanstaltninger og kontraktlige krav og sikkerhedskrav, som agenter, distributører, leverandører og andre, som gør forretninger med os, skal opfylde. Ud over at opfylde Baxters krav skal agenter, distributører, leverandører og andre, som gør forretninger med eller repræsenterer Baxter også følge gældende love for eksport, import og sikkerhed i forsyningskæden.
   
 • Ansvarligt indkøb og logistik: Vores globale forsyningskæde strækker sig fra producenterne af råmaterialer til slutbrugerne af vores produkter. Vores virksomhed arbejder for at opbygge og drive en ansvarlig forsyningskæde.

​Politikker og standarder for indkøb

Kvalitetsstandarder for leverandører

Vores kvalitetsstandarder for leverandører giver os ensartede procedurer når det gælder evaluering af leverandører og standardiserede værktøjer til at håndtere vores forretningsrelationer.

Etiske standarder og standarder for overholdelse af regler

Vi tror på, at et fælles engagement i at drive en virksomhed efter høje etiske standarder styrker vores forretningsrelationer. 

Baxters formular for meddelelse om ændringer

Send en mail til [email protected], og skriv “SNC Question” som emne, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål. 

For eksisterende leverandører

​Vigtigt: Krav til meddelelse om ændringer

Vi forventer, at alle leverandører orienterer os, før der foretages ændringer, som kan påvirke overholdelsen af de angivne krav, produktkvalitet eller produktregistreringer.

Leverandører skal anvende Baxters formular for meddelelse om ændringer ”Supplier Notice of Change Form”  (GQF-11-03-04) og sende den til [email protected], før ændringen gennemføres. Meddelelsen skal indeholde al nødvendig dokumentation angående ændringen, som viser, at ændringen er acceptabel og overholder alle gældende krav.

Vi forventer, at alle leverandørens ændringer er underlagt grundige kontroller og dokumentation til garanti for, at produkterne opfylder kravene.

Vores leverandører forventes som minimum at:

 • Sikre sig, at det personale, som gennemfører ændringen, er kvalificeret til opgaven.
 • Gennemføre en risikobedømmelse af alle ændringer, inklusive produkternes og processernes effektivitet og sikkerhed.
 • Nøje dokumentere og kommunikere alle ændringer til Baxter i skriftlig form via Baxters SNC-formular, før de iværksættes.
 • Afvente Baxters skriftlige godkendelse, før ændringen gennemføres.

Globale indkøbsbetingelser