Etiske retningslinjer og overholdelse af regler

Etiske retningslinjer og overholdelse af regler

Vi arbejder for en virksomhedskultur præget af integritet og etisk handlemåde.

Som et globalt selskab med aktiviteter i over 100 lande fokuserer vi på effektiv virksomhedsledelse og overholdelse af love, regler og etiske retningslinjer i hele organisationen. I 1995 var vi blandt de første virksomheder, som integrerede officielle, formelle corporate governance-retningslinjer. At forbedre arbejdsprocedurer og sætte nye standarder er en vedvarende proces, som afspejles i vores nuværende retningslinjer for virksomhedsledelse.

Vores team for etik og overholdelse af regler har et tæt samarbejde med vores juridiske og operative teams, i forskellige lande og inden for forskellige felter, for at sikre, at vi overholder lovgivningen og virksomhedens egne retningslinjer. Vi har en række forskellige kanaler til rådgivning og information af vores medarbejdere ud over en fortrolig whistleblowerordning, hvor man kan indrapportere mistanker om lovovertrædelser eller manglende overholdelse af virksomhedens etiske retningslinjer eller brancheregler. Alle problemer eller mistanker om overtrædelser undersøges omgående og rapporteres i givet fald til virksomhedens øverste ledelse.

 

Retningslinjer og standarder

Adfærdskodeks

Vi har opbygget et stabilt fundament når det gælder integritet og overholdelse af regler, som hjælper vores medarbejdere med at foretage korrekte og etiske bedømmelser i virksomheden og træffe passende, lovlige foranstaltninger.

Læs vores adfærdskodeks >

Leverandørstandarder

Vi forventer, at vores leverandører og andre samarbejdspartnere handler i overensstemmelse med vores retningslinjer, og at de kender og overholder al lovgivning, som styrer indkøbsfunktionen i Baxter.

Få mere at vide om vores leverandørstandarder >

Menneskerettigheder gennem hele værdikæden

Vores globale menneskerettighedspolitik slår fast, at vi respekterer alle individers menneskerettigheder, værdighed og de forskellige måder, som de bidrager til vores virksomhed. Vi arbejder for menneskerettigheder, direkte og indirekte, på flere forskellige måder. Det afspejles i virksomhedens retningslinjer og initiativer på områder, som bl.a. vedrører medarbejderspørgsmål, fortrolighed, sikkerhed, forsyningskæde, etisk adfærd og adgang til sundhedspleje.

Fagetiske regler og brancheretningslinjer

Vi lever op til følgende eksterne fagetiske regler og brancheetiske retningslinjer:

  • AdvaMed Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals. Få mere at vide om AdvaMed Code of Ethics.
  • National Society of Professional Engineers Code of Ethics for Engineers
  • MedTech Europe Code of Ethical Business Practice

Vi arbejder desuden sammen med ikke-statslige organisationer og handelsorganisationer om at styrke de etiske retningslinjer og overholdelse af regler over hele verden. Det indebærer blandt andet, at:

  • Vi samarbejder med China Association of Enterprises with Foreign Investment og deres R&D-based Pharmaceutical Association Committee (RDPAC) om udvikling af et branchedækkende etisk kodeks for salg og markedsføring
  • Vi deltager i en arbejdsgruppe i China Council of Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) om at udvikle et branchedækkende adfærdskodeks for AdvaMed-medlemmers virksomheder i Kina
  • Vi samarbejder med Mexican Association of Innovative Medical Devices Industries (AMID) om opdatering af AMID's retningslinjer for kontakt med sundhedspersonale
  • Vi støtter AMID ved at skabe et harmoniseret træningsprogram, som omfatter aftalte retningslinjer og kriterier inden for industrien for medicinsk udstyr
  • Vi deltager i The Pharmaceutical Supply Chain Initiative

Rammer og programmer for etik og overholdelse af regler

Vi udarbejder og opdaterer regelmæssigt vores rammer og programmer for etik og overholdelse af regler, så de afspejler behovene i en kompleks, global medicinsk virksomhed.

Vi har en ledelsesmodel med udvalg for etik og overholdelse af regler, som arbejder på regionalt niveau, landsniveau og inden for forskellige virksomhedsområder for at integrere programmet for etik og overholdelse af regler i hele Baxter.

Handelsregler

Vi har et globalt netværk af personer, som identificerer og håndterer problemer med overholdelse af handelsregler i deres lande og inden for deres virksomhedsområde og rådfører sig med sagkyndige, når det er nødvendigt. Vi fortsætter også med at forbedre værktøjer og processer for at beskytte os mod og håndtere risici i forbindelse med handelsregler for vores produkter og forretningstransaktioner.

Privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed

Vores globale privatlivspolitik beskriver vores retningslinjer for privatlivets fred og er vejledende for vores globale aktiviteter i spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger og oplysninger om patienters sundhed. Alle Baxters medarbejdere skal gennemgå et onlinekursus om beskyttelse af privatlivets fred.

Kommunikation og vejledning

En åben kommunikation er centralt i vores syn på integritet. Vi har en række kanaler til at informere og rådgive vores medarbejdere. Vi har også fortrolige kommunikationsveje til at indberette mistanker om lovovertrædelser eller overtrædelser af virksomhedens retningslinjer. De undersøges omgående og rapporteres i givet fald til virksomhedens øverste ledelse. Arbejdsledere og chefer er ansvarlige for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trygt kan tage problemer op og diskutere dem.

Vi har også en hjælpelinje, en uafhængig telefon- og webkanal, hvor medarbejdere og deres familier, leverandører, kunder og øvrige interessenter kan henvende sig og gøre opmærksom på et problem eller åbent diskutere spørgsmål om etik og overholdelse af regler i Baxter. Man kan når som helst anonymt anmelde et problem eller få vejledning på 32 forskellige sprog.