Nyrebehandling

Nyrebehandling

Kronisk nyresygdom (CKD) – en varig og personlig rejse. Med nutidens mange forskellige behandlingsalternativer har du som nyresyg gode muligheder for at leve et godt liv og vælge en behandling, som passer til dit liv og dine forudsætninger. Under hele denne rejse kan Baxters produkter og behandlinger tilbyde dig muligheder, som passer til din hverdag.

Livet ændres pludselig fundamentalt, når du får at vide, at du har en kronisk nyresygdom, som skal behandles. At begynde i dialyse eller gennemgå en nyretransplantation påvirker dit liv på mange måder. Du er nødt til at lære sygdommen at kende og deltage i beslutninger om, hvilken behandling der er bedst for dig.

Måske bliver det lidt lettere at acceptere forandringen, når du forstår, hvilke behandlingsalternativer du har, og hvordan du som nyresyg kan påvirke dit eget liv. Husk på, at du ikke er alene om at træffe valgene, og at du får støtte fra din nyreafdeling hele vejen. Vi har også forståelse for, at du gerne vil kunne leve et så godt liv som muligt, med arbejde og fritid, og nyde livet på din måde. Derfor vil vi tilbyde dig og dine behandlere flere forskellige alternativer, så du får den bedst mulige behandling, samtidig med at behandlingen kan tilpasses, så den bliver så nem som muligt for dig og din familie.


To former for dialyse

Dialyse kan finde sted hjemme, på hospitalet eller på en selvdialyseenhed uden for eller på hospitalet. Der findes to former for dialysebehandling; bughindedialyse og bloddialyse.

  • Bughindedialyse (eller peritonealdialyse, forkortet PD) er en kontinuerlig behandling, hvor overskudsvæske og affaldsstoffer fjernes regelmæssigt via bughinden. Bughinden er en tynd hinde, som afgrænser bughulen og omgiver en del af bugorganerne. Bughulen fyldes med 1,5-2,5 liter dialysevæske gennem et permanent blødt kateter. En lille del af kateteret kan anes på ydersiden af maven, men skjules let under dit tøj. Dialysen sker kontinuerligt hele døgnet rundt. Udskiftning af dialyseopløsningen sker manuelt 3-5 gange/dag og tager cirka en halv time. Dialyseopløsningen kan også udskiftes ved hjælp af en lille maskine, når man sover. Maskinen vejer cirka 13 kg og er let at flytte. Behandlingen med bughindedialyse kan udføres hjemme eller et andet sted og kræver ikke transport til og fra hospitalet ud over i forbindelse med opfølgende besøg. Dialyseopløsningerne og det meste tilbehør leveres til hjemmet.
     
  • Ved bloddialyse (hæmodialyse, forkortet HD) fjerner man affaldsstoffer og overskudsvæske fra kroppen ved at filtrere blodet gennem et dialysefilter ved hjælp af en dialysemaskine. For at kunne transportere et blodflow uden for kroppen er det nødvendigt at have adgang til et blodkar med en stor diameter. Dette kan opnås ved at skabe en såkaldt AV-fistel, som er en sammenkobling af to blodkar, en arterie og en vene. Fistlen anlægges ved en mindre operation, som foregår under narkose eller med lokalbedøvelse. Normalt placeres AV-fistlen på over- eller underarmen. En AV-fistel indopereres ca. 8-10 uger, før dialysen er planlagt til at begynde. Dialysebehandling på hospital udføres normalt 3-4 gange om ugen i 3-5 timer afhængigt af dialysebehov. Nogle hospitaler har også en selvdialyseenhed og hjemmehæmodialyse. Selvdialyse betyder, at patienten selv helt eller delvist er ansvarlig for at udføre sin egen hæmodialysebehandling. Behandlingen kan udføres i lokaler uden for eller på hospitalet, hvor der er maskiner og personale, som hjælper ved behov. Patienter, som får adgang til hjemmehæmodialyse, udfører sin egen behandling hjemme efter en specifik plan og undgår transporterne til og fra hospitalet. Hjemmehæmodialyse kræver nogle bestemte VVS- og elinstallationer til hjemmeudstyret. Arbejdet udføres af kommunen, og klinikken hjælper med at ordne dette.

Baxters innovative behandlingsalternativer har støttet patienter med behov for dialysebehandling i over 60 år. Vi har lang erfaring med dialyse i hjemmet og på klinik, og vi fortsætter udviklingsarbejdet med nye behandlingsmuligheder. Vores mål er at give dig de bedst mulige resultater med nye behandlingsmuligheder og de mest enkle behandlingsløsninger.

 

Illustratio male doctor speaking with a patient about chronic kidney disease

At leve med kronisk nyresygdom: Min nyrerejse

Lær mere omkring kronisk nyresygdom (CKD) og de forskellige tilgængelige behandlingsmuligheder der findes, som dialyse, transplantation og konservativ pleje. Start din CKD behandlings rejse med Min nyrerejse.

Healthcare professional og patient diskuterer behandling

Webbaseret IT-tjeneste til fjernkontakt

Vores system til fjernkontakt med patienten, SHARESOURCE, er en innovativ og sikker webbaseret IT-tjeneste for tovejskontakt mellem patienten i hjemmet og sundhedspersonalet på en dialyseafdeling. Efter afsluttet behandling sendes behandlingsresultaterne til Sharesource-platformen. Det relevante sundhedspersonale kan derefter aflæse ordinationshistorikken og efter behov opdatere din dialyseordination, uden at du behøver komme forbi dialyseafdelingen. Den kontinuerlige adgang til behandlingsinformation gør, at personalet hurtigt og effektivt kan følge op over for dig, hvis du skulle have spørgsmål. HOMECHOICE CLARIA APD-systemet er udstyret med SHARESOURCE.

Patient med Homechoice Claria

For nye patienter kan det være svært at forestille sig hvordan livet med PD kommer til at fungere. Her er to korte introduktionsfilm, som kan være til hjælp. Klik her for at se filmen om automatisk peritonealdialyse, APD, hvor man dialysere ved hjælp af en maskine om natten.
 
Klik her for at se en film , som viser hvordan man kan dialysere ved hjælp af manuel poseskift kaldet CAPD
 

Vi udvikler den globale nyrebehandling

Adgang

Vi arbejder for at finde løsninger, som baner vejen for behandling af høj kvalitet på alle områder, fra kronisk nyresygdom i et tidligt stadie til kronisk nyresvigt, dialyse og transplantation.

Kvalitet

Vi driver udviklingen fremad, så dit behandlingssted kan tilbyde den bedst mulige behandling, både i forbindelse med dialyse i hjemmet og på en dialyseklinik.

Mere enkel pleje

Vi udvikler nye innovationer, som forenkler patientbehandlingen og giver flere muligheder for dialyse.