Baxters leverandørstandarder

Baxters leverandørstandarder

For at gøre forretninger med Baxter skal leverandører og andre forretningspartnere indvillige i at følge Baxters leverandørstandarder.

Standarderne beskriver de politikker, der skal følges, og sikrer, at begge parter kender de etiske retningslinjer, som gælder i samarbejdet med Baxter. Vores teams for leverandørkvalitet og indkøbs- og leverandørstyring vurderer og godkender alle primære leverandører, før der købes materialer, komponenter, produkter eller tjenester.

Vores kvalitetsstandarder for leverandører og standarder for etik og overholdelse af regler behandler desuden især spørgsmål om bæredygtighed, herunder tvangsarbejde og børnearbejde, ansættelsesvilkår, nedbringelse af affald og reduceret energiforbrug samt etiske retningslinjer for samtlige leverandører.

Vores etiske standarder og standarder for overholdelse af regler for Baxters leverandører kan downloades via Acrobat® Reader på følgende sprog: