​Global Privacy Policy

​Global Privacy Policy

Ikrafttrædelsesdato: 26. november 2018

Baxter A/S lægger stor vægt på at beskytte dine personoplysninger og respektere dit privatliv. Websitets databeskyttelseserklæring (herefter kaldet ”Databeskyttelseserklæringen”) forklarer, hvilken type personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Det beskrives også, hvordan vi behandler grænseoverskridende overførsler. Du bedes læse teksten grundigt igennem, så du forstår vores procedurer for behandling af dine personoplysninger

Databeskyttelseserklæringens omfang

Databeskyttelseserklæringen gælder for de websites (Baxters eller Baxters datterselskaber), som linker til Databeskyttelseserklæringen, når du klikker på ”Baxters privatlivspolitik” nederst på siden, samt for mobilapps eller andre digitale tjenester, som linker til eller publicerer Databeskyttelseserklæringen (herefter kaldet ”Baxters websites”). Baxter og virksomhedens datterselskaber kan drive websites, som behandler dine personoplysninger på en anden måde end beskrevet i Databeskyttelseserklæringen. I sådanne tilfælde offentliggør websitet en databeskyttelseserklæring, som er tilpasset efter det pågældende websites procedurer for privatlivsbeskyttelse. Vi opfordrer dig til at læse den databeskyttelseserklæring, der vises, når du besøger et af Baxters websites.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Som personoplysninger regnes for eksempel dit navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller en eller flere faktorer, som er specifikke for din fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

We may collect your Personal Information on Baxter Sites as follows:Følgende personoplysninger kan blive indsamlet via Baxters websites:

 • Kontaktoplysninger. De kan bestå af dit navn, din privatadresse eller anden fysisk adresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit faxnummer, dit organisationsnavn og/eller din stilling. Du afgiver oplysningerne, når du udfylder en kontaktformular, feedbackformular eller en jobansøgning på nettet.
 • Oplysninger, som indsamles, når du bruger Baxters websites. De kan bestå af navn, e-mailadresse, et unikt tjeneste-ID, telefonnummer, andre unikke identifikationsoplysninger og personlig information, for eksempel brugernavn, adgangskode, markedsføringspræferencer, en IP-adresse eller en cookie (som kan indeholde information, som kan betragtes som personoplysninger) samt information, som ikke er direkte identificerende, men som vedrører din enhed, browsertype, operativsystem, hvis du surfer fra en computer eller en mobil enhed, dine navigationsmønstre og dine klikstrømme, når du besøger vores websites. (Se afsnittet Sporingsteknologier, vi bruger).

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Afhængigt af hvilke handlinger du udfører på Baxters websites, kan vi bruge dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi bruger de kontaktoplysninger, du selv angiver til at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål, for eksempel give dig opdateret information om vores produkter og tjenester. Vi kan også bruge dine kontaktoplysninger, eller de oplysninger du angiver i vores feedbackformular, til at give dig information om Baxters produkter, services, programmer og andet markedsføringsmateriale eller give dig mulighed for at deltage i undersøgelser og udfylde spørgeskemaer. En del af oplysningerne indsamles og bruges med dit samtykke. Andre oplysninger indsamles og bruges til vores legitime formål at kommunikere med dig og give dig information om vores virksomhed. Det er frivilligt, om du vil angive dine personoplysninger. Du kan altid afvise at give os dine personoplysninger. Hvis du vælger ikke at give os dine personoplysninger, har vi ingen mulighed for at kommunikere med dig og kan ikke tilbyde dig al information, produkter eller ydelser. Hvis vi har indsamlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du altid trække samtykket tilbage ved at følge anvisningerne, som du fik, da du gav dit samtykke. Du kan også bruge de kontaktoplysninger, som findes nederst i Databeskyttelseserklæringen.

  De oplysninger, som vi indsamler, når du besøger Baxters websites, bruges til sikring af vores legitime interesse at håndtere, drive, vedligeholde og sikre vores websites, netværk og andre aktiver samt til at give dig adgang til værktøjer og funktioner på Baxters websites. Vi kan også bruge aggregerede (samlede) personoplysninger fra besøgere på Baxters websites til at få en bedre forståelse for de besøgendes interesse og forbedre hjemmesidernes indhold og performance.
 • Vi kan bruge dine personoplysninger i behandlingsøjemed, til at garantere den bedst mulige kvalitet og sikkerhed i behandlingen og for vores medicinske produkter og medicinsk udstyr. Vi kan også bruge personoplysninger til at opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen eller andre bestemmelser, inklusive forpligtelsen til at opbevare oplysninger, samt til følgende formål:
  • Til at indberette afvigende hændelser, eftermarkedskontrol af medicinsk udstyr, bivirkningsindberetning, produktsikkerhed og andre indberetningsforpligtelser.
  • Til at opfylde en lovlig anmodning fra offentlige myndigheder, blandt andet i sager, som vedrører national sikkerhed eller retshåndhævelse, for eksempel til bedrageriefterforskning eller som svar på et regeringskrav.
  • Til at undersøge potentielle krænkelser eller beskytte vores egne, Baxters websites' brugeres eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.
 • I det omfang loven tillader det, kan vi også udvide eller kombinere den information, vi har om dig, herunder dine personoplysninger, med information vi får fra tredjeparter til samme formål som beskrevet ovenfor. Dine personoplysninger kan også bruges til profilering til samme formål som beskrevet ovenfor. Du kan gøre indsigelse mod profilering via automatiske afgørelser ved at kontakte os på [email protected] eller via de kontaktoplysninger, som findes nederst i Databeskyttelseserklæringen.

Vi oplyser, hvis det er frivilligt at angive bestemte oplysninger, og du kan når som helst trække dit samtykke tilbage eller udøve dine rettigheder i forbindelse med disse oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis vi bruger dine personoplysninger til et andet formål end de ovenfor nævnte, informerer vi dig om formålet, når vi indsamler oplysningerne og, hvis det kræves, på hvilket grundlag vi gør det i det omfang, som loven kræver det.

Hvordan deler vi de personoplysninger, vi indsamler?

Information som deles med Baxters datterselskaber

Baxter er en global virksomhed og deler personoplysninger med sine datterselskaber til de formål, som beskrives i Databeskyttelseserklæringen. Kontakt os på [email protected] for at få yderligere oplysninger om Baxters datterselskaber.

Information som deles med tredjeparter, der leverer ydelser til os

Vi deler dine personoplysninger med tredjeparter, som leverer ydelser til os for at hjælpe os med de aktiviteter og de funktioner, som vedrører Baxters websites, for eksempel hosting af Baxters websites eller levering af it-systemydelser eller kundeservice. Disse tredjeparter må ikke bruge dine personoplysninger på nogen anden måde end til at levere ydelser til os, og vi kræver, at de kan tilbyde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger. Kontakt os på [email protected] for at få yderligere oplysninger om Baxters tjenesteydere.

Information som deles til andre formål

Vi kan også dele dine personoplysninger i behandlingsøjemed og med henblik på at garantere den bedst mulige kvalitet og sikkerhed i behandlingen og for vores medicinske produkter og medicinske udstyr. Vi kan også dele dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivning eller andre bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, indberetning af afvigende hændelser, eftermarkedskontrol af medicinsk udstyr, bivirkningsindberetning, produktsikkerhed og andre indberetningsforpligtelser eller til at imødekomme en lovlig anmodning fra offentlige myndigheder, blandt andet i sager som vedrører national sikkerhed eller retshåndhævelse, for eksempel til bedrageriefterforskning eller som svar på et regeringskrav. Vi kan også videregive dine personoplysninger for at undersøge potentielle sikkerhedshændelser eller beskytte vores egne, Baxters websites' brugeres eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

Baxter kan være involveret i en fusion, et opkøb eller et salg af hele eller dele af virksomhedens aktiver (herefter kaldet en transaktion), som dine personoplysninger berøres af. Hvis Baxter er involveret i en transaktion, vil du blive orienteret via e-mail og/eller gennem en besked på Baxters websites om alle eventuelle ændringer, som vedrører ejerskab, brug af dine personoplysninger, og hvilke valgmuligheder du har vedrørende dine personoplysninger. Baxter sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Funktioner vedrørende sociale medier

Baxters websites indeholder links, som fører dig til Baxters sider på sociale medier, for eksempel Facebook og LinkedIn. Vores sider på de sociale medier er underlagt privatlivspolitikken hos den virksomhed, som stiller websitet til rådighed.

Fora/blogs

Der findes blogs og diskussionsfora på nogle af Baxters websites. Du bør være bevidst om, at disse blogs og fora ikke drives af Baxter. Alle oplysninger, som du angiver på denne type hjemmesider, kan læses, indsamles og bruges af andre, som har adgang til dem. Vi anbefaler, at du læser disse hjemmesiders databeskyttelseserklæringer, da vi ikke har kontrol over den information, som sendes til eller indsamles af disse tredjepartsoperatører, og vores databeskyttelseserklæring dækker ikke aktiviteter på andre websites.

Links

Baxters websites kan indeholde links til andre websites, med procedurer for behandling af information, som adskiller sig fra vores. Vi anbefaler, at du læser disse hjemmesiders databeskyttelseserklæringer, da vi ikke har kontrol over den information, som sendes til eller indsamles af disse tredjepartsoperatører, og vores databeskyttelseserklæring dækker ikke aktiviteter på andre websites.

Overførsel af dine personoplysninger til andre lande

Baxter er en global virksomhed og benytter derfor forhandlere og underleverandører i andre lande og anvender globale it-systemer og applikationer. De personoplysninger, som vi indsamler, kan derfor blive overført til og opbevaret i et andet land end dit eget med mindre restriktive, eller slet ingen, databeskyttelseslove sammenlignet med dit land.

Hvis du bor inden for Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herefter kaldet ”EU/EØS”) gælder følgende betingelser for dine personoplysninger: Dine personoplysninger kan overføres til datterselskaber og til ansatte eller samarbejdspartnere uden for EU/EØS til de formål, som fremgår af Databeskyttelseserklæringen. I så fald vil vi træffe de lovbestemte foranstaltninger i henhold til databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) for at kunne garantere, at der findes tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger (for eksempel standardaftaleklausuler) til at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelseserklæringen. Du kan kontakte os på [email protected] eller via nedenstående kontaktoplysninger for at få en kopi af de beskyttelsesforanstaltninger, vi har truffet til at beskytte dine personoplysninger og dit privatliv, når personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS.

Dine rettigheder vedrørende behandlingen af dine personoplysninger kan i visse tilfælde reguleres af lokal lovgivning (herunder GDPR). Derfor kan rettighederne være forskellige afhængigt af land/region. Rettighederne kan omfatte:

 • Hvis vi bruger eller deler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vær opmærksom på, at dette ikke gør vores tidligere brug og deling af dine personoplysninger, som fandt sted, før du trak dit samtykke tilbage, ulovlig.
 • Du kan anmode om at få at vide, om vi opbevarer personoplysninger om dig og i givet fald hvilke og til hvilket formål, samt anmode om at få adgang til eller kopier heraf. Du kan også anmode om oplysninger om, hvem der har fået adgang til dine personoplysninger.
 • Du kan anmode om, at vi retter dine personoplysninger, hvis du mener, de er urigtige eller ufuldstændige, eller anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, medmindre vi har en retlig forpligtelse til at opbevare dem eller af anden grund har ret til at opbevare dem i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Du kan anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger uden at slette dem.
 • Du kan anmode om, at vi sender dig de personoplysninger, som vi fået af dig, baseret på dit samtykke eller en aftale, så du selv kan opbevare og bruge dem, og du kan også bede os om at sende dem videre til en anden virksomhed.

Du kan udøve dine rettigheder ved at gå ind på din kontoprofil på et specifikt Baxter-website, sende din anmodning via e-mail til [email protected] eller kontakte vores globale afdeling for beskyttelse af privatlivets fred. Kontaktoplysningerne findes nederst i Databeskyttelseserklæringen.

I nogle lande har du også ret til at gøre indsigelse mod brugen og udleveringen af dine personoplysninger til visse formål, herunder vores legitime interesser og til direkte markedsføring. Du kan når som helst gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger behandles til markedsføringsformål og takke nej til at modtage markedsførings- eller reklamemateriale ved at følge anvisningerne i det materiale, du har fået tilsendt. Hvis du ikke har mulighed for at vælge materialet fra på denne måde, er du velkommen til at sende en e-mail til [email protected] eller kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor for at udøve din ret til at gøre indsigelse. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi vurderer, om der en legitim interesse for behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du vil gøre indsigelse mod, hvordan vi behandler dem til dette formål, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller via nedenstående kontaktoplysninger. Hvis du mener, at vi bruger, udleverer eller på anden vis behandler dine personoplysninger på en måde, som strider imod lovgivningen, kan du indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit land.

Vi behandler alle anmodninger fra dig om udøvelse af dine rettigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vær opmærksom på, at der under visse omstændigheder kan være nogle af rettighederne ovenfor, som ikke gælder.

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, som vi med rimelighed anser det for nødvendigt til at opfylde de formål, som beskrives ovenfor, eller så længe som det kræves i henhold til gældende lov. Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere oplysninger om, hvor længe vi har ret til at opbevare dine oplysninger.

Mindreårige

Baxters websites henvender sig ikke til børn under 13 år, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 13 år. Hvis du tror, at vi har indsamlet personoplysninger fra et barn under 13 år, bedes du kontakte os på [insert country level inbox email address]. Hvis vi indsamler personoplysninger, baseret på samtykke, fra en mindreårig som er ældre end 13 år, kræves i overensstemmelse med lovgivningen forældresamtykke.

Sporingsteknologier, vi bruger

Baxters websites bruger forskellige teknologier for at kunne tilbyde visse tjenester og funktioner:

Cookies

Ligesom mange andre websites bruger Baxters websites cookies. En cookie er en lille datafil, som overføres til din harddisk for at hjælpe os med at forbedre indholdet på websitet (vi kan for eksempel se, hvilke sider der besøges hhv. mest eller mindst, så vi kan forbedre disse områder fremover) og tilpasse indholdet efter de besøgende. Vi kombinerer ikke cookie-information med de personoplysninger, som du har givet os. Du kan indstille din webbrowser til at afvise cookies og give dig besked, når der sendes en cookie til din computer.

Ligesom de fleste andre websites indsamler vi en del information automatisk. Det kan handle om IP-adresser, browsertype, internetudbyder (ISP), henvisnings-/udgangssider, hvilke filer du ser på på vores hjemmeside (for eksempel HTML-sider og grafik), operativsystem, dato og tidspunkt for besøget og/eller klikstrømme til at analysere trends i form af aggregerede data og til at administrere sitet. IP-adresser og andre oplysninger, som indsamles automatisk, kan betragtes som personoplysninger i visse lande.

Brugen af cookies kan variere mellem Baxters websites. Læs derfor gerne de specifikke vilkår hvad angår privatlivets fred for det af Baxters websites, som du besøger, for at få flere oplysninger om, hvordan cookies bruges på denne hjemmeside.

Generelt bruger vi cookies (og de andre teknologier, som nævnes nedenfor) til følgende formål:

 • Til at levere en service: En cookie kan bruges til at levere en bestemt service. Hvis du for eksempel logger ind på en del af vores website med kontrolleret adgang, lægger vi en midlertidig sessionscookie, som viser, at du er identificeret. Informationen i denne cookie-type består af tilfældige oplysninger, som bruges af serveren til at identificere din browser under netop dette besøg. Hvis du vælger ikke at acceptere midlertidige cookies, vil det ikke være muligt for dig at bruge denne type funktionalitet. Vi bruger også en cookie, når du besøger vores website og anmoder om dokumentation eller et svar fra os. Når du udfylder en formular, kan du muligvis selv vælge, om du ønsker, at vores website sender en cookie til din harddisk. Du kan vælge at modtage denne type cookies for at spare tid, når du udfylder formularer og/eller besøger vores website igen. Du kan kontrollere brugen af cookies på din egen browser. Men hvis du vælger at afvise cookies, kan det begrænse muligheden for at bruge visse funktioner og services på vores website.
 • Til at gøre det lettere for dig at bruge websitet: Hvis der bruges en cookie, kan websitet huske information om dine præferencer og bevægelser på websitet, enten indtil du forlader det aktuelle browservindue (hvis det handler om en midlertidig cookie), eller indtil du blokerer eller sletter cookien. Mange brugere foretrækker at acceptere cookies, da det gør besøget på et website nemmere.
 • Til at forstå vores besøgende: Når du besøger vores website, kan vores computere automatisk indsamle statistik i aggregeret form om den besøgendes adfærd. Vi kan se statistik og andre oplysninger, for eksempel hvor mange besøgende vi har på websitet, deres IP-adresser, hvilke sider de besøger, hvilke domæner de besøgende kommer fra, hvilke browsere de bruger, og hvordan de bevæger sig rundt på websitet. Denne type oplysninger om dit besøg bruges udelukkende i aggregeret form. Oplysningerne hjælper os med at forstå, hvad der interesserer vores besøgende og med at forbedre websitets indhold og performance.
 • Baxter kan tilbyde videoklip på virksomhedens websites. Videoklippene hostes af eksterne udbydere, for eksempel, men ikke begrænset til, Youtube (Google). Hvis du klikker på ”afspil” på en video på et af Baxters websites, kan videoklippets udbyder anse det som et samtykke fra dig til at sende cookies til din computer fra dennes hjemmeside.

Do Not Track (DNT)

Baxter sporer ikke brugere af websitet over tid og via tredjepartswebsites med det formål at sende målrettet reklame og svarer derfor ikke på DNT-signaler. Men nogle eksterne websites følger dine browseraktiviteter, når de sender indhold til dig, hvilket giver dem mulighed for at skræddersy det, de viser dig.

Web beacons

Vores websites indeholder elektroniske billeder (kaldet "single-pixel gif", ”pixel tag” eller "web beacon"), som giver os mulighed for at tælle antal besøg på siderne eller få adgang til vores cookies. Generelt kan alle elektroniske billeder på et website, også et reklamebanner, være en web beacon. Web beacons er meget små (1x1 pixel), bannerlignende billedfiler, men de kan nemt ses via Internet Explorer, hvis du klikker på ”Vis” og derefter på ”Kilde”. Web beacons er så små for ikke at optage værdifuld plads på computerskærmen, som bedre kan udnyttes til at vise andet brugbart indhold. Vi kan også indsætte web beacons i HTML-formaterede nyhedsbreve med billeder, som vi sender til vores abonnenter for at kunne se, hvor mange nyhedsbreve der virkelig bliver læst. Desuden kan visse reklamenetværk, som gør reklame på vores websites, bruge web beacons i deres klart synlige reklamebannere. Vores web beacons bruges ikke til at indsamle, overvåge eller dele personoplysninger om vores besøgende. Det er blot den teknik, vi bruger til at udarbejde anonym, aggregeret information om, hvordan vores websites bruges.

IP-adresser

En IP-adresse er en unik identifikator, som automatisk tildeles din computer, når du bruger internettet. Den information, som vi indsamler om vores besøgendes IP-adresser, bruges udelukkende til systemadministrative formål. IP-adresser bruges ikke til at identificere vores besøgende. Informationen hjælper os med at udarbejde aggregerede demografiske data og anden information om, hvordan vores websites bruges, samt til at forbedre websitets funktioner. Vi kombinerer ikke IP-adresser med andre oplysninger, som kan identificere dig.

Google Analytics

Baxters websites benytter sig af Google Analytics. Ved hjælp af cookies indsamler og opbevarer Google Analytics oplysninger om for eksempel tidspunkt for besøget, hvilke sider der blev besøgt, hvor lang tid de besøgende brugte på hver side, IP-adresser og typen af operativsystem for de enheder, som bruges til at surfe på Baxters websites. Du kan fravælge Google Analytics ved at installere et plugin-program fra Google til din browser (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Sikkerhed

Vi har truffet rimelige og passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod tab, misbrug og ændringer af de personoplysninger, vi har modtaget via Baxters websites. Vi opretholder hensigtsmæssige sikkerhedsstandarder til beskyttelse af de personoplysninger, vi opbevarer. Hvis du har spørgsmål angående sikkerheden for dine personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected] eller via nedenstående kontaktoplysninger.

Sådan indgiver du en klage

Baxter ønsker at sikre sig, at alle klager og tvister angående Baxters behandling af personoplysninger bliver undersøgt og løst. Derfor har vi udviklet en særlig proces for håndtering af klager i vores procedure for behandling af personoplysninger. Det er vores hensigt at kunne finde en løsning for alle klager via denne proces.

Baxter respekterer dit privatliv, og hvis du har anmeldt et problem til Baxter, bliver det håndteret i henhold til ovenstående proces, som er udviklet til at undersøge og træffe foranstaltninger til at løse problemet.

Spørgsmål og klager vedrørende dine personoplysninger kan anmeldes til Baxter via e-mail, telefon eller almindelig post ved hjælp af kontaktoplysningerne nederst i Databeskyttelseserklæringen.

Kontaktoplysninger:

Hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende Databeskyttelseserklæringen, hvordan vi behandler information, eller andre områder som vedrører dit privatliv og sikkerheden af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]

Du kan også sende en e-mail til vores internationale databeskyttelsesansvarlige på [email protected] eller en fax til 224-948-2876, kontakte vores hjælpelinje for etik og overholdelse af regler på 1-844-294-5418 eller sende et almindeligt brev til Baxter International Inc., ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office, 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015.

Du kan også kontakte os via

Yvonne Vinther Rasmussen
Baxter A/S
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
Danmark

T 4816 6400

Ændringer i Databeskyttelseserklæringen

Vi opdaterer ind imellem Databeskyttelseserklæringen for at beskrive nye funktioner, produkter eller tjenester på vores websites, og hvordan de kan påvirke behandlingen af dine personoplysninger. Hvis vi foretager større ændringer i Databeskyttelseserklæringen, vil det blive annonceret på websitet, før ændringen træder i kraft. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at læse denne side igennem for at holde dig opdateret om vores procedurer for behandling af personoplysninger. Vi vil ikke foretage større ændringer af, hvordan vi bruger dine personoplysninger, eller sender dem videre til en anden virksomhed, som bruger dine personoplysninger til egne formål, uden først at give dig besked og give dig mulighed for at gøre indsigelse.