Virksomhedsledelse

Virksomhedsledelse

Fokus på virksomhedsledelse har aldrig været vigtigere end i dag, hvor investorernes og offentlighedens tillid til virksomheder ikke længere baseres udelukkende på økonomiske resultater eller virksomhedens produkter og tjenester.

I stedet lægges der i stigende grad vægt på virksomhedens struktur og kultur, bestyrelsens sammensætning samt politikker og retningslinjer.

Vores bestyrelse

Baxter fokuserer på at arbejde forebyggende, med afsæt i virksomhedens bestyrelse. Vores bestyrelsesmedlemmer anerkender betydningen af god virksomhedsledelse for at imødekomme medarbejdernes, samfundets, kundernes og aktionærernes behov.

Vores retningslinjer

Vores tilgang til virksomhedsledelse er delvist beskrevet i en række centrale retningslinjer og politikker.  Politikkerne gælder for bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere og omfatter blandt andet Baxters retningslinjer for virksomhedsledelse, vores adfærdskodeks og politik for handel med værdipapirer. Nedenfor beskrives det også, hvor du kan få oplysninger om etiske retningslinjer og overholdelse af regler hos Baxter (inklusive virksomhedens hjælpelinje for etik og overholdelse af regler).

Investorinformation

Vi tilbyder omfattende finansiel information til vores aktionærer. Læs vores årsrapport og information til generalforsamlingen (”Proxy statements”), oplysninger om transaktioner og fremlagte dokumenter. Du kan også se vores finansielle kalender og datoer for planlagte investorsamtaler og -møder.

SEC-dokumenter (dokumenter som er indsendt til det amerikanske finanstilsyn) og insidertransaktioner

Se alle Baxters SEC-dokumenter.

Blandt dokumenterne findes visse transaktioner med Baxters værdipapirer, som vedrører virksomhedens bestyrelsesmedlemmer og topchefer. 

Vores retningslinjer

Retningslinjer for virksomhedsledelse

I 1995 var vi blandt de første virksomheder, som integrerede officielle, formelle corporate governance-retningslinjer. I Baxter arbejder vi til stadighed med at revurdere vores procedurer og sætte nye standarder. Vores nuværende retningslinjer for virksomhedsledelse afspejler dette arbejde.

Retningslinjer for virksomhedsledelse >

Adfærdskodeks

Baxters adfærdskodeks er en vejledning i etik og overholdelse af regler for medarbejdere og leverandører og styrer vores forretning. Kodekset findes på flere sprog.

  Få mere at vide >

  Politik for handel med værdipapirer

  Lovgivningen begrænser markant muligheden for insiderhandel med virksomheders værdipapirer. En "insider" i Baxter er en medarbejder, som får kendskab til væsentlige, ikke-offentlige oplysninger om Baxter eller, i visse tilfælde, andre virksomheder.

   Download vores politik for handel med værdipapirer >

   Etiske retningslinjer og overholdelse af regler

   Baxters forpligtelse til at drive virksomhed med integritet kræver mere end blot korrekt økonomisk styring, gode arbejdspladsforhold og lokalt forankrede initiativer. Der er behov for rammer, som hjælper vores ledelse med at styre og vejlede hele organisationen på en etisk måde.

   Få mere at vide om, hvordan Baxter indarbejder integritet i sin virksomhedskultur >

   Baxters hjælpelinje for etik og overholdelse af regler er en uafhængig telefon- og webkanal, hvor medarbejdere og deres familier, leverandører, underleverandører og øvrige interessenter kan henvende sig og gøre opmærksom på et problem eller åbent diskutere spørgsmål om etik og overholdelse af regler i virksomheden.

   Bestyrelsesudvalg og statutter