Indkøbsbetingelser

Indkøbsbetingelser

Tak, fordi du er leverandør til Baxter.

Samtlige versioner af vores indkøbsbetingelser gælder både direkte og indirekte indkøb. Baxters direkte indkøb omfatter varer og tjenester beregnede til at udgøre en del af vores slutprodukter. Indirekte indkøb er indkøb af alle andre varer og tjenester, som ikke anvendes til Baxters produkter.

Vores indkøbsbetingelser findes i forskellige versioner afhængigt af, hvilken enhed i Baxter indkøbene vedrører i henhold til nedenstående liste.

Baxter Managed Europe1

Baxter USA

Baxter Australien

Baxter Kina

Baxter Indien

Baxter Japan

Baxter Malaysia

Baxter New Zealand

Baxter AG / Baxter Innovations GmbH – Wien, Østrig

Baxter Singapore

Baxter Thailand

Du anses for at have accepteret de ordrer, du modtager, samt indkøbsbetingelserne, ved at bekræfte eller igangsætte udførelsen af ordren. Baxter modsætter sig alle tillæg, undtagelser og ændringer af betingelserne, uanset om disse præsenteres i skriftlig form af sælgeren eller på anden måde, hvis ikke de er godkendt skriftligt af Baxter.

Hvis leverandøren har en separat leverandør- eller ydelsesaftale, som er underskrevet af Baxter, skal de betingelser og vilkår, som er anført i en sådan aftale, have forrang over eventuelle modstridende betingelser angivet på ordren eller i Baxters indkøbsbetingelser. Baxters betingelser skal gælde i tilfælde af uoverensstemmelse mellem sådanne betingelser og alle former for betingelser fra leverandørens side.

De mest almindelige spørgsmål og svar