Donationer og støtte

Donationer og støtte

Vi samarbejder med organisationer over hele verden for at hjælpe med at sikre, at mennesker har adgang til den sundhedspleje, de har brug for, for at støtte samfundsinitiativer de steder, hvor vi arbejder og for at medvirke til at fremme næste generations innovatorer, som bliver førende i udviklingen af fremtidens sundhedspleje.   

Baxter International Foundation er den del af Baxter International Inc., som står for vores humanitære aktiviteter inden for tre primære områder:

Adgang til behandling og pleje

Vi arbejder for at udvide adgangen til sundhedspleje i de lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed, ved hjælp af kapacitetsopbyggende støtte i overensstemmelse med vores mission. Vi ønsker også at anerkende og belønne sundhedssystemer, behandlingsinstitutioner og folkesundhedsforskning, som udvikler sundhedsplejen og udvider behandlingsmulighederne for patienter.

Samfundsstøtte

Hver dag stræber vi efter at gøre en reel forskel for de mennesker, som er afhængige af vores produkter, og i de lokalsamfund, hvor vi arbejder.

 

Vi støtter samfundsinitiativer, som gør en reel forskel for udsatte grupper i de lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed.

Vi fremmer innovation

Vi bidrager til at fremme næste generations forskere og innovatorer, som bliver førende i udviklingen af fremtidens sundhedspleje. Vi har bidrager på en konkret måde ved at finansiere uddannelser i teknologi, videnskab og matematik, opmuntre vores ansatte til at fungere som mentorer i de lokalsamfund over hele verden, hvor vi driver virksomhed og ved at skabe forskellige uddannelsesmuligheder inden for naturvidenskab.

Sådan ansøger du om støtte fra Baxter International Foundation

Vi ønsker at øge adgangen til sundhedspleje og hjælpe med at imødekomme samfundsbehov og hidtil udækkede behov for naturvidenskabelig uddannelse.  Ansøgningsperioden for støtte i 2018 begynder den 26. juli og slutter den 20. september kl. 23.59 Central Standard Time (CST).

 Læs mere om, hvordan du ansøger om støtte

Støtte til sundhedsorganisationer i USA

Baxters Contributions Management Program godkender støtteansøgninger fra sundhedsorganisationer i USA (HCOs), som forbedrer udførelsen og adgangen til pleje og behandling af patienter og øger forståelsen for og kendskabet til forskellige behandlings- og sygdomsstadier.

Støttebidrag til organisationerne fremsendes den sidste tirsdag i hver måned og vurderes anden tirsdag i den følgende måned. Vi er først og fremmest interesserede i at støtte uddannelses- og velfærdsprogrammer for patienter i lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed.

Baxter giver ikke støtte til gallaarrangementer, golfturneringer eller andre lignende aktiviteter til indsamling af penge.

 Onlineansøgning