Støtte til forskning og videreuddannelse

Støtte til forskning og videreuddannelse

Vi ønsker at støtte de banebrydende indsatser fra læger og videnskabsfolk, som fokuserer på innovativ forskning. Vi giver også støtte til videreuddannelse af sundhedspersonale.

Få mere at vide om vores støtte til forskerinitieret forskning, medicinsk videreuddannelse og universitetssamarbejder

Forskerinitieret forskning

Forskere er velkomne til at ansøge om støtte til forskerinitieret forskning ved at indsende deres forskningsplan til Baxter med henblik på gennemgang og bedømmelse. Det er vigtigt, at forskeren og institutionen har fuld kontrol over forskningsplanen, at de ejer alle data, og at det er institutionen, som sponsorerer forskningsstudiet. Vores rolle er at bidrage med finansiering og/eller produkter samt eventuelt mere specialiserede ydelser.

Støtte til medicinsk videreuddannelse

Vi yder støtte til medicinsk videreuddannelse af sundhedspersonale. Der kan bevilges støtte til uddannelser med henblik på at udvide eller opdatere kompetencerne på et bestemt område. Det kan være i form af symposier, workshops og kongresser. Det kan handle om både akkrediterede og ikke-akkrediterede aktiviteter. Vi giver ingen individuelle stipendier, men yder bidrag til uddannelsesindsatser, som støttes af en sundhedsorganisation.

Universitetssamarbejder

Vores gode relationer med universiteter og andre institutioner giver os mulighed for at samarbejde med førende innovatorer over hele verden. Vi kan bringe de bedste forskere sammen for at udvikle nye idéer, løse problemer og opfylde de behov for sundhedsydelser, som hidtil ikke har kunnet tilgodeses.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål angående vores uddannelsesstøtte, er du velkommen til at sende en mail til [email protected].
Hvis du har spørgsmål angående vores støtte til forskerinitieret forskning, er du velkommen til at sende en mail til [email protected].

Godt at vide

At vi modtager din ansøgning betyder ikke, at Baxter forpligter sig til at finansiere din forskning. Ved at indsende dit materiale til Baxter for nærmere vurdering, godkender du, at Baxter ikke behandler materialet som fortroligt eller ophavsretsligt beskyttet og ikke har nogen forpligtelse til at holde materialet fortroligt.

Ingen ansøgning kan betragtes som imødekommet, før du har fået skriftlig besked fra Baxter, om at din ansøgning om støtte er imødekommet. Selvom du får besked om, at din ansøgning er imødekommet, afhænger den faktiske finansieringsstøtte af, at støtteaftalen gennemføres rettidigt af begge parter. Indsendelse af ansøgning om støtte regnes som accept af ovenstående vilkår.

Information om og slutdatoer for ansøgning om støtte til forskerinitieret forskning