Fordele

Fordele

Et vigtigt element i vores virksomhedsvision er at blive den bedste arbejdsplads. Vi tilbyder derfor vores ansatte et omfattende program af ydelser og goder.

Vi mener, det er vigtigt at kunne tilbyde konkurrencedygtige lønninger og samtidig belønne medarbejdere for et godt resultat. I vores lønpakke indgår en grundløn og eventuelle varierende tillæg i form af f.eks. bonusser eller aktiebaserede vederlag. Vi har desuden konkurrencedygtige goder, som varierer afhængigt af land, område og/eller stilling. Det kan handle om sygeforsikring, indkomstsikring, pension og fraværsmuligheder.

​Fordele
Baxter employees cleaning pool area and beach

​En fleksibel arbejdsplads

Det er blevet vanskeligere at finde en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det forstår vi hos Baxter og er klar over, at der er behov for forskellige tilgange, når det gælder hvor og hvornår arbejdet udføres. For Baxter betyder en fleksibel arbejdsplads, at arbejdstid og -sted kan tilpasses i form af for eksempel distancearbejde, fleksibel arbejdstid (tilpassede start-/sluttidspunkter, koncentrerede arbejdsuger, vagtbytte, sommerarbejdstider) eller deltidsarbejde. Effektive ledere og ansvarlige medarbejdere er afgørende for, at en fleksibel arbejdsplads fungerer. Vi uddanner vores ledere for at styrke deres funktion som leder af en fleksibel arbejdsplads. Vi har også værktøjer og hjælpemidler til både ansatte og ledere, som gør det nemmere at håndtere fleksible arbejdsordninger. Selvom muligheden for fleksibilitet på arbejdspladsen kan variere afhængigt af, hvad arbejdet indebærer, er vores overordnede filosofi den samme – at støtte fleksible løsninger og vores medarbejderes behov for at finde en balance mellem privatliv og arbejde.

Medarbejderprogram

​Baxter og virksomhedens medarbejdere støtter samfundsindsatser over hele verden gennem donationer i form af penge eller produkter, initiativer til at øge adgangen til sundhed og behandling samt frivilligt arbejde ydet af medarbejdere.

Stipendieprogram

​Hos Baxter mener vi, at uddannelse er vigtig, og Baxter International Foundation Scholarship Program tilbyder stipendier til eftergymnasial uddannelse for ansattes børn over hele verden. Stipendierne gives som støtte til grunduddannelse og baseres på kvalifikationer. Et neutralt, eksternt organ evaluerer ansøgninger på basis af de unges akademiske resultater, aktiviteter uden for skoletid og joberfaring.

Programmet Dollars for Doers

​Baxter International Foundation værdsætter hver times frivilligt arbejde, som vores medarbejdere yder. Via programmet Dollars for Doers (DFD) kan ansatte konvertere den tid, de lægger i frivilligt arbejde, til bidrag til de frivillige organisationer, de ønsker at støtte. 10 timers frivilligt arbejde kan svare til 100 dollar (omkring 650 kroner) til en passende organisation.