HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE til nyrebehandling

HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE til nyrebehandling

Disse oplysninger er udelukkende beregnet til sundhedspersonale.

HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE

HOMECHOICE CLARIA-systemet til automatiseret peritonealdialyse (APD) med SHARESOURCE-platformen til fjernkontakt er et brugervenligt system, som hjælper patienter med kronisk nyresvigt med at håndtere deres peritonealdialyse (PD) i hjemmet, samtidig med at behandlingsresultater og ordinationshistorik er tilgængelig for det relevante sundhedspersonale.

HOMECHOICE CLARIA APD-systemet tager udgangspunkt i det markedsførende HOMECHOICE APD-system, men er udvidet med flere brugervenlige funktioner og SHARESOURCE-platformen til fjernkontakt. Systemet er udviklet for at spare tid for både patienter og afdelinger ved hjælp af mere effektive procedurer, som reducerer behovet for manuel registrering af patient- og klinikdata. Dataene indsamles i stedet automatisk og samles i en patientrapport, som det relevante sundhedspersonale nemt kan hente frem og læse.

Med SHARESOURCE kan det relevante sundhedspersonale aflæse behandlingsresultater og ordinationshistorik for patienten efter udført behandling. Disse data indsamles automatisk efter hver afsluttet peritonealdialyse. Det autoriserede sundhedspersonale kan derefter handle på passende vis for eksempel ved på afstand at ændre patientens ordination af hjemmedialyse, uden at patienten behøver møde op på klinikken.

 

Funktioner

Webbaseret IT-tjeneste til fjernkontakt

SHARESOURCE-platformen til fjernkontakt øger sundhedspersonalets rækkevidde. Det relevante sundhedspersonale kan følge patientens behandlingsresultater og måde at håndtere behandlingen på og har mulighed for at gribe ind tidligere, hvis der skulle opstå problemer.  Patienter, som bruger et automatiseret peritonealdialysesystem med SHARESOURCE fortæller, at de føler sig tryggere ved deres hjemmebehandling1. Sundhedspersonale fortæller, at de ser en stigning i forebyggende patientkontakter og justeringer af APD-ordinationer2, hvilket kan bidrage til at mindske3 risikoen for komplikationer, som kan føre til hospitalsindlæggelse. Sundhedspersonale har endda kunnet rapportere nedsat ressourceforbrug og dermed lavere omkostninger4.

Funktionalitet med patienten i centrum

HOMECHOICE CLARIA-systemet har en stor og letlæselig skærm med to linjer og en universel grænseflade på 38 forskellige sprog.

Sikkerhed og fleksibilitet

Et stort antal programmeringsmuligheder og forskellige indstillinger gør det muligt at tilpasse behandlingen til de fleste patienters behov.

Se brugervejledningen eller brugermanualen for oplysninger om sikker og korrekt brug af HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE-platformen til fjernkontakt.