Erklæring om databeskyttelse i forbindelse med bivirkningsindberetninger

Erklæring om databeskyttelse i forbindelse med bivirkningsindberetninger

Dette dokument giver dig information om hvordan Baxter (herefter "Baxter", "vi", "vores", eller "os"), registreret som indehaver af markedsføringstilladelsen eller Baxters lokale repræsentant for de berørte lægemidler, og/eller fabrikant, godkendt repræsentant i EU, importør eller distributør for det berørte medicinske udstyr, sammen med søsterselskaber, efterfølgere, overdragede selskaber og underleverandører som beskrevet i dette dokument, samler, lagrer, behandler, bruger og fremviser dine personlige data. 

Hvorfor vi indsamler dine personlige data

Baxter behandler dine personlige data for at overvåge lægemidlernes og/eller det medicinske udstyrs sikkerhed og kvalitet, ved at indsamle, detektere, vurdere og forhindre bivirkninger og utilsigtede hændelser samt reklamationer vedrørende kvaliteten af de berørte lægemidler og det berørte medicinske udstyr.

  1. hvis du rapporterer en bivirkning og/eller en utilsigtet hændelse eller en anden form for reklamation vedrørende lægemidler eller medicinsk udstyr og som vedrører en anden person – på det grundlag at det er nødvendigt for at efterleve vores juridiske forpligtigelser vedrørende lægemidler og medicinsk udstyrs sikkerhed, samt fordi behandling er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, f.eks. sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt;
  2. hvis du er en patient der rapporterer en bivirkning og/eller en utilsigtet hændelse eller en anden form for reklamation vedrørende lægemidler eller medicinsk udstyr – på det grundlag at det er nødvendigt af hensyn til almen interesse på sundhedsområdet, f.eks. sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt.

Afgivelsen af dine personlige data er frivillig (medmindre du er en sundhedsperson som er forpligtiget til at rapportere bivirkninger eller utilsigtede hændelser), men hvis du ikke leverer personlig data, vil vi ikke kunne håndtere din forespørgsel.  

Vi vil ikke bruge denne information til noget andet formål, og din personlige data vil ikke blive delt med andre medmindre vi er juridisk forpligtiget til at gøre det (f.eks. af regulerende myndigheder) eller en tredjepart agerer på Baxters vegne som databehandler.
 

Hvor længe vil vi beholde din personlige data

Din personlige data vil kun blive beholdt så længe som det er nødvendigt, for at opnå det formål der er beskrevet herover og som det er krævet/tilladt i henhold til gældende lovgivning. 

 

Hvem deler vi dine personlige data med og internationale dataoverførslerl

For de ovennævnte formål kan Baxter overføre dine personlige data til andre selskaber i Baxter gruppen og til Baxters serviceleverandører der agerer på Baxters vegne, såsom IT systemadministrations leverandører og brugersupport services samt leverandører af behandlingsservice for bivirkninger og/eller behandlingsservice for reklamationer.

Nogle af de herover nævnte tredjeparter kan behandle dine personlige data udenfor dit eget lands grænser. Databeskyttelsesniveauet i et andet land kan være anderledes end i dit eget land. Vi overfører dog kun personlig data til lande der, ifølge EU kommissionens afgørelse, har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, eller vi tager forbehold der sikrer at alle modtagere leverer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Dette gør vi f.eks. ved at lave passende aftaler om dataoverførsel. Du kan anmode om information om sådanne tredjeparter, samt tilgå kopier af aftalerne som Baxter har indgået med dem, ved at skrive til [email protected].

 

Dine rettigheder

Du har ret til at:

  • tjekke om vi opbevarer personlig data om dig, til hvilke formål og hvilken type data, samt anmode om kopier af den data, 
  • anmode om rettelse eller sletning af din personlige data der er unøjagtige eller behandles for andre formål end nævnt herover, 
  • anmode os om at begrænse behandlingen af din personlige data, 
  • under bestemte forhold, gøre indsigelse mod behandlingen af din personlige data, 
  • anmode om identitet eller kategori for de tredjeparter som din personlige data er blevet overført til, 
  • indgive en klage hos databeskyttelsesautoriteten i dit land. 

 

Data Controller

Controlleren der er ansvarlig for behandling af din personlige data, er den Baxter enhed der er registreret som indehaver af markedsføringstilladelsen eller Baxters lokale repræsentant for de berørte lægemidler og/eller fabrikant, godkendt repræsentant i EU, importør eller distributør for det berørte medicinske udstyr, som indikeret i patientinformationsbladet og/eller på etiketten eller i brugermanualen for det berørte medicinske udstyr

Send venligst dine anmodninger og spørgsmål vedrørende behandling af dine personlige data til: 


[email protected]