Arbejdsmiljø og bæredygtighed

Arbejdsmiljø og bæredygtighed

At mindske miljøaftrykket via øget effektivitet og ressourcebevarende foranstaltninger

Baxters afdeling for arbejdsmiljø og bæredygtighed leder og koordinerer programmer og initiativer på globalt niveau med fokus på selskabets vision for arbejdsmiljø og bæredygtighed: ”At være en vedvarende bæredygtig virksomhed, som skaber merværdi for alle vores interessenter gennem en ambitiøs miljø- og arbejdsmiljøindsats og ved at være en skadesfri arbejdsplads.” Virksomhedens politik for arbejdsmiljø og bæredygtighed beskriver virksomhedens ansvar for vores medarbejdere, miljøet og vores interessenter.

Grundlaget for Baxters program for arbejdsmiljø og bæredygtighed er vores globale krav til arbejdsmiljø og bæredygtighed, som definerer det minimumniveau, alle anlæg skal opfylde og opretholde. Baxter anvender en systematisk styremetode til arbejdet med udgangspunkt i virksomhedens globale krav til arbejdsmiljø og bæredygtighed. Vi anvender også systematisk ISO 14001 til miljøaspekter og ISO 45001 til at håndtere risici og farer for de ansatte. Auditprocessen for arbejdsmiljø og bæredygtighed kontrollerer, at virksomhedens anlæg har programmer for arbejdsmiljø og bæredygtighed, som lever op til alle krav – både lovbestemte og Baxters egne krav og mål for arbejdsmiljø og bæredygtighed. Godkendte ISO 14001- og ISO 45001-audits på et anlæg er en bekræftelse af, at procedurerne for arbejdsmiljø og bæredygtighedsspørgsmål lever op til kravene i gældende lovgivning og følger virksomhedens politik.

Baxter arbejder aktivt med bæredygtighedsaspekter i forbindelse med virksomhedens globale produktionsprocesser. Vi stræber efter at anvende energi, vand og råmaterialer på en effektiv måde samt begrænse affald og udledning af drivhusgasser. Det forbedrer virksomhedens miljøpræstationer samtidig med, at vi sparer penge og styrker virksomhedens image.

En betydelig del af Baxters miljøaftryk stammer fra de produkter, vi udvikler, producerer og sælger over hele verden. Det er et af vores primære fokusområder at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Baxters produktbæredygtighedsprogram arbejder for at integrere dette fokus i alle dele af virksomheden. Arbejdet udføres i samarbejde med vores teams inden for forskning og udvikling, markedsføring og i forsyningskæden.