Strategi eller kultur: Og vinderen er ...

At have været administrerende direktør for to selskaber giver unikke perspektiver på lederskab. Du finder hurtigt ud af, at uanset hvor forskellige to organisationer kan virke, så er der nogle almengyldige sandheder, som passer på alle virksomheder. Min måske vigtigste læring handler om balancen mellem strategi og kultur.

En tydelig, veldefineret strategi er afgørende for at samle medarbejderne og opnå resultater. Virksomhedskulturen spiller også en meget stærk rolle – måske endda endnu stærkere – men ikke altid på en produktiv måde.

En vindende kultur kan løfte virksomhedens strategi til uanede højder. Modsat er selv den skarpeste strategi sårbar i en virksomhedskultur, som gør modstand. Og når kultur og strategi stilles op over for hinanden i virksomheden, kan du være sikker på, at kulturen vinder hver gang. Strategien har ikke en chance.

Peter Druckers udtryk, "Kultur spiser strategi til morgenmad", (og jeg tilføjer gerne frokost og aftensmad!) er et stærkt billede. Vaner, tænkesæt og fordomme i en dybt forankret virksomhedskultur kan sætte mange kæppe i hjulet på selv den mest dynamiske og overbevisende virksomhedsstrategi.

Løsningen er ikke at gå på kompromis med strategien. Det er i stedet at forandre kulturen, så den bedre afspejler de reelle nuværende og fremtidige forretningsforhold.

Løsningen er ikke at gå på kompromis med strategien. Det er i stedet at forandre kulturen, så den bedre afspejler de reelle nuværende og fremtidige forretningsforhold.

I begyndelsen af sidste år, da jeg tiltrådte som administrerende direktør for Baxter, arbejdede jeg og mine medarbejdere med at omlægge vores strategi til en ny æra. Men det var lige så vigtigt at identificere de vigtigste kulturelle værdier, som vi mener er nødvendige, for at vores strategi skal lykkes: hurtighed, overskuelighed, samarbejde og mod.

For at udvikle og forandre en virksomhedskultur er det ikke tilstrækkeligt at notere nye værdier på en flipover. Men forandringen skal starte oppefra... og derefter skal der arbejdes vedholdende på inkorporering på alle niveauer i virksomheden. Det er den eneste måde, man kan sikre sig, at strategi og kultur arbejder sammen om at levere resultater for alle involverede, herunder at skabe ”den bedste arbejdsplads” for medarbejderne.

 

—Joe Almeida, bestyrelsesformand og administrerende direktør