Partnerskaber, som udvikler sundhedssektoren

Intet andet område påvirker andre menneskers liv så direkte og umiddelbart som sundhedspleje. Og når udfordringerne for vores område tager til – i form af blandt andet ændrede demografiske forhold og prispres – skal vi kunne gentænke vores procedurer og modeller, så vi kan skabe endnu større værdi for patienter og læger.

Baxter og Mayo-klinikken i Minnesota offentliggjorde for nylig, at de indleder et forskningssamarbejde med fokus på at udvikle banebrydende behandlingsteknologi. Vores første mål er at tilgodese patientbehov, som ikke hidtil har kunnet imødekommes i behandlingen af nyresygdomme. Men det er blot begyndelsen. For Baxter er det en helt ny form for samarbejdsaftale.

Det er ikke ligefrem radikalt i vores dage at udnytte fordelene ved at samarbejde. Virksomheder i næsten alle brancher arbejder aktivt for samarbejde mellem de ansatte og opmuntrer ind imellem endda til samarbejde med eksterne under kontrollerede former for at stimulere kreativ tænkning. Mange kan til gengæld afholde sig fra større, mere ambitiøse samarbejdsprojekter under friere former mellem forskellige institutioner. Potentielle forhindringer som økonomiske uklarheder, distributionsrettigheder eller helt enkelt almindeligt bureaukrati kan virke afskrækkende.

Men ingen opgave er mere væsentlig eller livsvigtig (i bogstaveligste forstand) end at finde afgørende, innovative løsninger til sundhedssektoren. Organisationer, som virkelig ønsker at gøre en forskel, skal være parate til at omgå eller rive indbildte barrierer ned og i stedet drage nytte af en række afgørende fordele:

ØGET STYRKE: Velmatchede organisationer kompletterer hinanden med deres forskellige styrker og kan opnå resultater, som ville være vanskelige at opnå på egen hånd. I dette tilfælde bidrager Mayo-klinikken med sin uovertrufne kliniske, uddannelses- og forskningskapacitet, mens Baxter stiller sine egne forsknings- og udviklingskompetencer i verdensklasse og virksomhedens kunnen inden for produktion og salg til rådighed.

ØGET HASTIGHED: Øget kapacitet og kompetence betyder øget ekspertise, som sammen kan fremskynde innovative løsninger. Og når det handler om at redde og opretholde liv, tæller hvert minut.

ØGET TILGÆNGELIGHED: Det er dette mål, vi alle stræber mod – at de som har størst behov, får adgang til innovation, som kan forandre menneskers liv. Der er større muligheder for at gøre en forskel, hvis flere organisationer arbejder sammen om at få nye løsninger inden for sundhedspleje ud til så mange mennesker som muligt.

Vores aftale med Mayo-klinikken lover godt for fremtiden, og det er kun et af Baxters mange forskningsinitiativer. Når det handler om at udvikle behandling og pleje i vores komplekse, konkurrenceprægede verden, er der for meget på spil ved at begrænse sig selv til at forsøge at ændre noget på egen hånd. Vi skal være åbne over for at udnytte muligheder både i og uden for normal praksis for at kunne løfte sundhedssektoren til næste niveau.

 

—Joe Almeida, bestyrelsesformand og administrerende direktør