Intensivvård

Intensivvård

Vi arbetar tillsammans med dig i intensivvårdens frontlinje så att du kan känna dig trygg med att ge korrekta och effektiva behandlingar.  

Patienterna på en intensivvårdsavdelning (IVA) är de med störst behov av övervakning och vård på ett sjukhus och är ofta multisjuka1. Att ta hand om IVA-patienter kan vara en kamp mot klockan. Vi har varit ledande inom CRRT i över 20 år och vill fungera som en samarbetspartner och stötta dig med våra branschledande teknologier och tjänster inom organstöd på IVA. 

Akut njursvikt (AKI) är en allt vanligare komplikation till akuta sjukdomar både på IVA och på andra sjukhusavdelningar2,3,4. Enligt rapporter behöver 1,4 miljoner patienter med akut njursvikt njurersättningsterapi5. Vår unika teknik hjälper dig att behandla dina njursviktspatienter. Vi vill arbeta tillsammans med dig för att ta fram bättre behandlingar och kunna erbjuda utbildning och kontinuerlig klinisk och teknisk support.

Vi utvecklar den globala akutvården

Tillgång

Vår teknik för kontinuerlig njurersättningsterapi finns i över 80 länder och på 29 språk.

Kvalitet

Vår CRRT-teknik bidrar till en hög vårdstandard vid en akut njursvikt på IVA. Hittills har över 7 miljoner behandlingar utförts världen över. 

Säkerhet

Vårt CCRT-system är mycket noggrant med inbyggda säkerhetsfunktioner som hjälper dig att övervaka och vårda patienten.

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

PRISMAX CRRT behandling

Upptäck PrisMax-systemet, nästa generations produkt för CRRT och behandlingar för organsupport från Baxter

Vi anser att alla människor – oavsett vilka de är eller var de kommer ifrån – förtjänar en chans till ett friskt liv, fritt från sjukdom och fullt av möjligheter.

Som ledande inom branschen utvecklar vi på Baxter kontinuerligt nya produkter och tjänster så att alla våra kunder kan erbjuda den mest effektiva behandlingen och den bästa akutsjukvården. PrisMax-systemet bygger på Baxters säkerhetsengagemang och har integrerade funktioner som kontrollerar hur behandlingen förbereds och utförs och bidrar till att färre fel orsakas av den mänskliga faktorn.

Baxter har länge varit ledande inom CRRT med Prismaflex-systemet. Vår teknik har använts i över 7 miljoner behandlingar av intensivvårdspatienter över hela världen. Med vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv som grund har vi tagit fram PrisMax för att göra behandlingen enklare, mer effektiv och mer exakt10.

Endast på ordination. Se bruksanvisningen eller användarhandboken för säker och korrekt användning av PRISMAX-systemet.

Huvudprodukter för intensivvård

THERMAX blodvärmare

Prismaflex HF20-se

Prismaflex M60-, M100- och M150-set

Prismaflex ST60-, ST100- och ST150-set

Prismaflex TPE 1000- och TPE 2000-set

Tillbehör för automatiskt avflöde